CHUYÊN SỈ NHÀ HÀNG

0368118773

Sản phẩm của KING FOOD

Sale 

BÒ WAGU A4

Zalo: 0368118773

Sale 

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG NHẬT

Zalo: 0368118773

Sale 

TRỨNG CÁ HỒI NHẬT

Zalo: 0368118773

Sale 

Hàu sửa Nhật loại ngon

Zalo: 0368118773

Sale 

TRỨNG CÁ CHUỒN NHẬT

Zalo: 0368118773

Sale 

CÁ CAM NHẬT SIZE 800-1.2KG

Zalo: 0368118773

Sale 

SABA NAUY PHI LÊ

Zalo: 0368118773

Sale 

CÁ BƠN NAUY PHI LÊ

Zalo: 0368118773

Giá: 1,000,000

Giá: 500,000

Giá: 1,000,000

Giá: 390,000

Giá: 350,000

Giá: 95,000

Giá: 290,000

Giá: 500,000

Cùng bạn phát triển kinh doanh thực phẩm chất lượng

KING FOOD

Kho đông lạnh tại Tân Bình
Liên hệ: 0368118773

Gửi đi