Sườn bò còn xương, nướng BBQ rất hợp. Tặng sốt Kangi