Thử ngay hôm nay
Sashimi 1-2 người ăn
Sashimi 2-3 người ăn